top of page

Colors and Sins

Conceptual — protest artist and author Erhan US’ fourteenth and last solo exhibition in Turkey ‘Colors and Sins’ presents the sociological problems and dangers in the patterns that the society does not notice and care about, to the audience's attention.

 

Kavramsal — protest sanatçı ve yazar Erhan Us'un on dördüncü ve Türkiye’deki son kişisel sergisi Renkler ve Günahlar; hayatlarında her gün karşılaşmalarına rağmen fark etmedikleri / önemsemedikleri örüntülerdeki sosyolojik problemleri ve tehlikeleri, farklı tekniklerde üretilen eserlerle izleyicinin dikkatine sunuyor.

Us’un köşe yazılarında da sıklıkla ele aldığı; toplumun bireyi yargıladığı başarı kavramı, otokrasi, gerçekliğin algılanması, ritüeller, metalaşma, ötekileştirme, şekilcilik ve entelektüel varlığın kaybı, dogma, yöneten — yönetilen ilişkisi, aidiyet, bilinç ve yapay zekâ, popülizm, sansür gibi konular, sergide enstalasyon ve resim formlarında görüldü.
 

Exhibited at ArtContact Istanbul II. Contemporary Art Fair, 2022.

bottom of page