top of page

EVERYDAY DEMONS HER GÜNKÜ ŞEYTANLAR

Daily happenings which people do not notice, may be the signals of critical sociological events.

İçinde bulunduğumuz sistemler mi vizyonumuzu köreltiyor, yoksa beynimizdeki sınırları kaldıramadığımızda onları kalkan olarak mı kullanıyoruz? Kalıplar görüyorum etrafıma baktığımda. Herkesin görüp geçtiği, nedensellikle bağdaştırmadan onayladığı, bahanelerle meşrulaştırdığı kalıplar, toplumsal çözülme. Statik geçmişimiz; gelenekleri toplumca taklit ederken, şekilciliğin yarattığı ölü ağırlığı ile ‘muasır’ medeniyet seviyesinden uzaklaşmanın mazeretleri… Bakın ve görün ki; kimsenin dikkatini çekmeyen günlük olaylar, önlem alınması gereken sosyolojik olayların habercisidir.

Exhibited at Rahmi M. Koc Museum & METU - Ankara, 2019.

Rahmi M. Koç Müzesi ve ODTÜ - Ankara'da sergilendi.

bottom of page