top of page

THE HIDDEN ONE GİZLENMİŞ OLAN

Seeing something from another point, without getting in and experiencing the full frame. Being in and out are symbolizing by the same thing. The question is your position.

 

Bir şeyi başka bir yerden görmek, içinde bulunmadan, tamamını yaşamadan. İçeride de, dışarıda da olmayı temsil eden, aynı şeydir. Mesele nerede durduğunuz.

2010~2019 Korea, Hong Kong, Italy, Japan, Spain, Turkey, TRNC, UAE, UK

Exhibited at AFSAD 2019.

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nde sergilendi.

bottom of page