CONTEMPORARY ART

ÇAĞDAŞ SANAT

1 Insufficient Adrenaline Yetersiz Adrenalin Steel helmet and acrylic on plastic Çelik kask ve plastik üzerine akrilik The artpiece focuses on the inside journey which should be completed first, rather than looking for pointless ‘trendy’ adventures. İç yolculuklar tamamlanmadan, 'trend' hevesler peşinde koşmayı başarı sayan, anlamsız maceralar ve zorlamalar üzerine. 2018 20 x 33 x 35 cm Exhibited at The Digital Captivity, Iklim Art Project and Turkcell Ankara Plaza, 2018. Dijital Tutsaklık, İklim Sanat Projesi ve Turkcell  Ankara Plaza'da sergilendi.

2 Post-Truth Post-Gerçeklik Acrylic on steel, carbon-fiber, dart, wood Çelik, karbon-fiber, dart, ahşap üzerine akrilik On the manipulated reality perception of the society. Toplumun manipüle edilen gerçeklik algısı üzerine. 2018 60 x 101 x 94 cm

3 Infinity Sonsuzluk Acrylic on plastic cubes Plastik küp üzerine akrilik The ‘inevitable failure turnover’ of human in case of an incomplete inside journey by identifying the personality and the aim. İçe dönük benlik / amaç / hedefleri tamamlanmadan, başarı kriterleri arasındaki sonsuz başarısızlık döngüsü. 2018 16.5 x 16.5 x 16.5 cm

 

4 Collarization Tasmalaşma Fabric, leather and steel Kumaş, deri ve çelik The death of vision, uniqueness and creativity. Tie’s transformation to a collar. A dress code is written on the belt-atteched-tie. Vizyon, özgünlük ve yaratıcılığın ölümü. Kemere entegre kravat üzerinde kurumsal kıyafet yönetmeliği yer alır. 2018 8.5 x 82 x 3 cm

5 The Red Sash Kırmızı Kuşak Fabric and acrylic on wood model Kumaş ve ahşap model üzerine akrilik Criticism on women's commoditization via traditions by men. Meanwhile, men's identification disappear unconsciously. Geleneklerle kadını metalaştıran erkeğin farkında olmadan kendini kimliksizleşmesi üzerine eleştiri. 2018 25 x 33 x 78 cm Exhibited at Human Nature, Pinelo Art Gallery. İnsan Doğası, Pinelo Sanat Galerisi'nde sergilendi.

6 The Crumpled Newspaper Buruşturulmuş Gazete Acrylic, plastic, rubber and golf balls Plastik, akrilik, kauçuk ve golf topları Criticism on sports' distracter effect on the society. Soccer-ball-symbolization-sphere holds the golf ball collection from all around the world and crumpled newspaper / news channel logos. Sporun toplumu gündemsizleştirmesi üzerine eleştiri. Futbol topunu sembolize eden küre içinde yer alan; dünyanın çeşitli yerlerinden toplanmış golf topu koleksiyonununa, toplara sarılarak buruşturulmuş gazete / haber kanalları logoları eşlik eder. 2018 Ø 20 cm

7 Sales Call Satış Görüşmesi Paper on plastic model Plastik model üzerine kağıt Criticism on the commoditization of women in business life. The model is covered with 400-male business cards. Painted face stands for the disidentification of women and sexism applied in various sectors. İş dünyasında kadının​ metalaştırılması üzerine eleştiri. 400 erkek kartvizitiyle kaplanmış manken bedeni ve boyalı yüz, kadının kimliksizleşmesi ve sektörlerdeki cinsiyetçi tutumları ele alır. 2018 67 x 125 x 68 cm

8 Disidentification Kimliksizleşme Paper and acrylic on aluminum stairs Kağıt ve alüminyum merdiven üzerine akrilik Aluminum ladder, covered with business cards. The black weld spots symbolize the greed of power and promotion in business. Company logos are focused by rising and names become invisible. On top, there is only darkness and disidentification. Kartvizitlerle kaplanmış merdive​nin basamaklarındaki siyah lekeler, yükselme hırsı ve güç uğruna kimliksizleşmeyi temsil eder. Yükseldikçe markalar belirginleşir, tepede ise tamamen karanlık ve kimliksizleşme vardır. 2018 30.5 x 138 x 128 cm Exhibited at Art2Use, Artsurem. Kullanılabilir Sanat, ARTSÜREM'de sergilendi.

9 Oxymoron I Oksimoron I Steel, flowers and acrylic on plastic [nasal sprays] Çelik, çiçekler, plastik üzerine akrilik [nazal spreyler] On nature, order and chaosVerdiği kadar alan doğa, düzen ve kaos üzerine. 2018 23 x 55 x 50 cm

10 Checkpoint Charlie Kontrol Noktası Metal, acrylic on Ytong wall Metal, Ytong duvar üzerine akrilik Criticism on identity policies and polarization. Kimlik siyaseti ve kutuplaşma üzerine eleştiri. 2018 50 x 60 x 10 cm

11 Abyss Uçurum Acrylic on wood and plastic skull Ahşap rahle ve plastik kafatası üzerine akrilik Named after F. Nietzsche's famous saying "If you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you." and criticizes the sacrosanct structure of beliefs, which cause numerous losses for our species. Eser, F. Nietzsche'nin "Eğer uçuruma yeterince uzun bakarsan, uçurum da sana bakar." sözüne atfen adlandırılmış olup; dogmalara ve türümüzün bu sebeple yaşadığı duraklamalara gönderme yapar. 2018 19 x 31.5 x 29 cm

12 Science İlim Paper and acrylic on plastic frame Kağıt ve plastik çerçeve üzerine akrilik Critisizm on unconscious conservatization and polarization of the society. Hundreds of famous saying "The absolute veritable mentor in life is science." of K. Ataturk are positioned in the character. Bilinçsiz muhafazakarlaşmanın getirdiği kutuplaşma üzerine eleştiri. Siyahlaştırılmış 'altın varaklı' çerçeveye yerleştirilen ​'elif' biçiminde kesilmiş paspartunun içinde K. Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." sözü yer alır. 2018 41 x 90 x 3.5 cm

13 The Illegal Ballot Mühürsüz Pusula Mixed media in an antique chest Antika sandık içinde, karışık teknik Interpretation on political history. Zarf, güvercin, kırık ok, güvercin, künye, nal, hilal, künye, takma bıyıktan oluşan, siyasi tarih üzerine yorum. 2018 23 x 42 x 19.5 cm

14 There is no spoon Kaşık Yok Acrylic on steel spoons Çelik kaşıklar üzerine akrilik For seeking the truth, learned desperations and societal lies must be forgotten. "Do not try and bend the spoon, that's impossible. Instead, only try to realize the truth...there is no spoon. Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself." Matrix, 1999 Gerçeği aramak için, öğrenilmiş çaresizlikler ve toplumsal yalanlardan uzaklaşmak gerekir. "Kaşığı eğmeye çalışma, bu imkansızdır. Sadece gerçeği anlamaya çalış. Kaşık yok. Eğilenin aslında sensin." Matrix, 1999 2018 32 x 70 x 3 cm Exhibited at Art Travel, Apodec Thessaloniki, 2019. Art Travel, Apodec Selanik'te sergilendi.

15 The Last Pray Son Dua Acrylic on wood hands Ahşap eller üzerine akrilik Homo Sapiens choose looking decent instead of being decent, lying with the society instead of realizing facts. The artpiece criticizes the last hope for being forgiven, subsequent to taking part in polarization and human's unawareness during the process. İyi olabilmek yerine iyi görünmeyi; doğruyu anlamak yerine toplumla yalan söylemeyi öğreniyoruz. Eser, ötekileştirmenin parçası olup verdiği zararın farkında olmayan insanın son yakarışını konu alıyor. 2018 min 25 x 30 x 7 ~ max 50 x 80 x 8 cm

16 Eye-o-pod Metal tripod and acrylic on foam face Metal tripod, köpük yüz üzerine akrilik Almost for a century, human use recording devices. But today, the competition became fast consumption and a proof of status. The artwork criticizes technology's evolution to the anxiety of being liked and accepted. İnsanlık tarihinde yaklaşık yüz yıldır bulunan kayıt cihazlarının, günümüzde hızlı tüketim ve statü yarışı malzemesi haline gelmesi, beğenilme endişesi ile kullanılması üzerine. 2018 min 29 x 80 x 77 ~ max 90 x 197 x 187 cm

17 Enslavement Köleleşme Metal and paper briefcase Metal ve kağıt çanta The pressure of business life on human and its inevitable outcome, enslavement. İş dünyasının bireyler üzerindeki baskısı ve köleleştirmesi üzerine. 2019 max 35 x 40 x 7 cm Exhibited at Flying Papers, Tokyo and Borders, Gaziantep. Tokyo ve Gaziantep'te sergilendi.

18 Criticism Eleştiri Oil on Hahnemühle FineArt Paper Hahnemühle kağıt üzerine yağlı boya Unbounded criticism which is fed from hate, destroys creativity. ISM letters also stands for being stuck in narrow minds, white paint symbolizes the critics who block the pioneer works. Kontrolsüz eleştirinin, nefretle beslenen içerik ve yaratıcılığı öldürmesi üzerine. ISM harfleri aynı zamanda, kalıpların dışına çıkılamamasını, beyaz boyalı alanlar; yeniliklerin önünü tıkayan eleştirmenleri temsil eder. 2019 43 x 31 x 2 cm

...please click here for the artwork info which are not yet updated.

...bu alana henüz yüklenmemiş eser detayları için tıklayınız.