top of page

MUTE SESSİZ

How are we conscious about the model we live in? Individuals do not realize the patterns we see in a daily routine, state us about the sociological phenomena which requires precautions to be taken. Robotized people, standardized ideologies, unchecked informations… Aren’t they the reasons of our civilizations’ collapse?

 

The photos are raising awareness on various topics: designed society, disappearance of belonging, governmental stalk, social pressure, apathy, invisible borders, loneliness, uncertainty, future anxiety, temporariness of individual, desire to rule, god creation, following the crowd, flattery and alienation of genuineness.

Ne kadar farkındayız içinde bulunduğumuz modelin? Kimsenin dikkatini çekmeyen günlük olayların, önlem alınması gereken sosyolojik olguların habercisi olduğunu görüyor muyuz? Robotlaşan insanlar, herkesleşme, sorgulanmayan bilgiler… Medeniyetlerimizin çöküş temelleri, oluşan bu anlamsızlık değil mi?

 

Planlanmış toplum, aidiyetin kayboluşu, iktidar izlemesi, toplum baskısı, duyarsızlaşma, sınırlanan vizyon, yalnızlaşma, belirsizlik, şehrin bireyi yutuşu, dijital bağımlılık, sıkışmışlık, gelecek endişesi, bireyin geçiciliği, iktidar arzusu, yarattığımız tanrılar, sürünün takibi, yağcılık, özgünlüğün dışlanması gibi konuları ele alan fotoğraflar, sadece farkındalığa katkıda bulunmak için.

2016~2020 Ankara, Antalya, Busan, Floransa, Hong Kong, İsfahan, İstanbul, Konya, Miami, Roma, Seul

Exhibited at Pinelo Art Gallery & Artsteps App - Istanbul, 2020.

Pinelo Sanat Galerisi ve Artsteps'te sergilendi.

bottom of page