top of page

SECRET CURRICULUM GİZLİ MÜFREDAT

Beginning with birth, the classical concept of success, after slowly destroying intellectual freedom, creativity, vision, shapes us into a single form; and us instead of creating new and unique ideas, we let it shape us. In front of the window, or behind; our standpoint feeds the prejudice, insensitivity, marginalization confidentially. The clichés that disidentify society with uncontrolled criticism, ambition and hatred steal our lives from us.

Doğum anımızdan başlayarak, başarı kriterleri; yaratıcılığı, özgür düşünceyi ve vizyonu körelttikten sonra onu yavaş yavaş öldürerek, bizi tektipleştirir. Ve biz; özgün fikirler, eserler üretmek yerine hâlâ klasik başarı algısının hayatlarımızı ele geçirmesine izin veririz. Pencerenin önünde veya arkasında, bakış şeklimiz; önyargıyı, duyarsızlığı ve ötekileşmeyi içten içe besler. Kontrolsüz eleştiri, hırs ve nefretle bizi kimliksizleştiren klişeler, etrafımızı sararak hayatımızı bizden çalar.

Exhibited at The Hive Rome, 2019.

The Hive Roma'da sergilendi.

bottom of page