SECRET CURRICULUM GİZLİ MÜFREDAT

Beginning with birth, the classical concept of success, after slowly destroying intellectual freedom, creativity, vision, shapes us into a single form; and us instead of creating new and unique ideas, we let it shape us. In front of the window, or behind; our standpoint feeds the prejudice, insensitivity, marginalization confidentially. The clichés that disidentify society with uncontrolled criticism, ambition and hatred steal our lives from us.

 Doğum anımızdan başlayarak, başarı kriterleri; yaratıcılığı, özgür düşünceyi ve vizyonu körelttikten sonra onu yavaş yavaş öldürerek, bizi tektipleştirir. Ve biz; özgün fikirler, eserler üretmek yerine hâlâ klasik başarı algısının hayatlarımızı ele geçirmesine izin veririz. Pencerenin önünde veya arkasında, bakış şeklimiz; önyargıyı, duyarsızlığı ve ötekileşmeyi içten içe besler. Kontrolsüz eleştiri, hırs ve nefretle bizi kimliksizleştiren klişeler, etrafımızı sararak hayatımızı bizden çalar. 

Exhibited at The Hive Rome, 2019.

The Hive Roma'da sergilendi.