top of page

GOD SIMULATION TANRI SİMÜLASYONU

To be or not to be; a consciousness designed by the one who will live thousands of years ahead, in order to analyze the history or the stages of evolution. As vivacious human beings, brains in the jar or silicon interactions; Plato, Descartes, Hume, Kant, Berkeley, Baudrillard, Bostrom. When the characters of that 'holy' book are changed —among the dogmas that hit the face like a cold sunrise— there is no difference between being the puppets tested by a retributory god and the Sims characters of cruel children in a simulation.

On binlerce yıl sonra yaşayacak bir insanın, evrimin aşamalarını veya tarihini çözümlemek için tasarladığı bir bilinç olmak ya da olmamak. Belki kanlı canlı insan, belki kavanozdaki beyin ya da birkaç silikon etkileşimi olarak Platon, Descartes, Hume, Kant, Berkeley, Baudrillard, Bostrom. Soğuk bir gün doğumu gibi yüze çarpan dogmaların arasında o ‘kutsal’ kitabın karakterleri değiştirildiğinde; cezalandırıcı tanrının sınadığı kuklalarla, bir simülasyonda zalim çocukların Sims karakterleri arasında hiçbir fark yok.

On display at NFT marketplaces OpenSea and Rarible [2022].

NFT formatında OpenSea ve Rarible'da izlenebilir.

Download the Press Kit & Exhibition Guide Sergi Rehberi / Basın Kiti indir

bottom of page