top of page

ARTICLES

Erhan Us Portrait

INTERVIEWS

On Art and NFT with Erhan Us

Newtech Magazine | 02.22

PR of the sensational ones form the core of the art market

Gazete Sanat World | 01.22

Multidisciplinary and Conceptual Art

MAG Turkey | 01.22

1 Artist 2 Questions

Kontrast Magazine | 02.21

Questioning the System

Capital News | 02.21

Who wants to leave the Matrix?

Dialogue Art | 11.20

 

Suna Baykam asked Erhan Us answered

UnPoo Blog | 10.20

On Social Media & Tourism

Recreative News | 03.18

Technology will Shape Tourism

Gazi Newspaper | 03.18

Our Tourism Model is not Sustainable

TourMag - Kadikoy Life | 07.17

Social Media Usage in Service Industry

Campus Actual - DAU TV | 04.16

Response to the Need of Qualified Hotel

Resort Magazine | 02.16

Youth Movements in NGO's

Nish TV | 04.15

COMMUNICATION

Right to Unfollow

Sosyolog Magazine

Death of the Influencer

Pazarlamasyon

 

Digital Prestige and Social Media Errors

Macline Magazine

Service & Product Dynamics in Marketing

Since 19XX

MacLine

Social Media Errors Serie

Click If I'm Wrong 1 / 2

Pazarlamasyon

Profession Pretending Hobby: 'Influencer'

Pazarlamasyon

On 'Influencer-Like' Corporations

Gorgon Magazine

Corp. Gossip to Consumer Experience: eWOM

Social Media in Service Industry

TOURMAG

Horror Marketing

Marketing Turkey

Societal Hypocrisy

Marketing Turkey

Social Media & Corporate Spoilsport

Marketing Turkey

Digital Ads and Evolutionary Psychology

Marketing Turkey

Busy with Stupefying

Marketing Communication

On Social Media & Censorship

Eregli Onder Newspaper

Untold Stories

Recreative News

Harrasment Marketing

Marketing Communication

TECHNOLOGY

On Artificial Intelligence and Human

Gorgon Magazine

On Artificial Intelligence Protocols

On Artificial Intelligence Awareness

Humanized Robots

Macline Magazine

Digital Crimes 101

Gorgon Dergisi

Dead Technologies

Gorgon Magazine

On QR Code

How AR will save Tourism Industry?

Call Centers: Waste of Patience

Social Media on the Axis of Interest Addiction

Pazarlamasyon

Crawling Addiction: Selfie

Pazarlamasyon

Digital Flirt Addiction

Pazarlamasyon

Walking 'DM'

Pazarlamasyon

Tourism's Resistance to Technology

Resisting on Change

Macline​ Magazine

Night Mode

Marketing Turkey

The Digital Mirror v1.0

Marketing Turkey

Digital's War with Fanaticism: Uber

Marketing Turkey

Virtual Garbage

Marketing Turkey

Technology vs Status Quo

Marketing Turkey

The Digital Mirror v1.0

Skal International Magazine
 

Resisting to Fonts

Marketing Communication

NEWS

On Unity

Eregli Onder Newspaper

Absolute Power Paradox

Eregli Onder Newspaper

Horror Marketing in Turkish Politics

Eregli Onder Newspaper

On Vision

Eregli Onder Newspaper

Our Domestic and National Obsessions

Eregli Onder Newspaper

NGO

I. Objective & Gathering

II. Responsibility & Activities

III. Bylaw & Categories

IV. Operation & Institutionalization

V. Vision & Leadership

VI. Flattery & Promotion

VII. Advertising & Media

VIII. Membership Casualties & Collapse

Tourism News Center

The Doyen 1 / 2

Youth Movements in NGO's

POEMS

I know

Fikirsiz Magazine

Identical

Claudius

the Fame Perpetrator

Polisopolis

Mornings smell like status quo

Mass

BOOKS

Digital Prestige:

On Social Media, Technology and Marketing

Hipokrat Books, 2018 ISBN: 978-605-9160-97-1

Status Quo Odessa Publications, 2022

ISBN: 978—625—8407—72—3

RÖPORTAJLAR

Erhan Us ile Sanat ve NFT Üzerine

Newtech Dergi | 02.22

Sansasyonel olanın PR'ı sanat piyasasının kalbini oluşturur

Gazete Sanat World | 01.22

Multidisipliner ve Kavramsal Sanat

MAG Dergi | 01.22

1 Sanatçı 2 Soru

Kontrast Dergi | 02.21

Sistem Sorgulatan Sergi

Başkent Gazete | 02.21

Matrix'ten kim çıkmak istiyor ki?

Diyalog Sanat | 11.20

 

Suna Baykam Sordu Erhan Us Yanıtladı

UnPoo Blog | 10.20

Sosyal Medya ve Turizm Üzerine

Rekreatif Haber | 03.18

Turizm, Teknoloji ile Şekillenecek

Gazi Gazete | 03.18

Turizm Modellerimiz Sürdürülebilir Değil

TourMag - Kadıköy Life | 07.17

Hizmet Sektöründe Sosyal Medya Kullanımı

Kampüs Aktüel - DAU TV | 04.16

Nitelikli Otel İhtiyacına Yanıt

Resort Magazine | 02.16

Sivil Toplumda Gençlik Hareketleri

Nish TV | 04.15

 

İLETİŞİM

Unfollow Hakkı

Sosyolog Dergi

Influencer'ın Ölümü

Pazarlamasyon

Dijital Prestij ve Sosyal Medya Hataları

Macline

Marketingde Hizmet ve Ürün Dinamikleri

Since 19XX S1 S2

MacLine

Sosyal Medya Hataları Serisi

Hatalıysam Tıkla 1 / 2

Pazarlamasyon

Meslek İddiasındaki Hobi: 'Influencer'

Pazarlamasyon

Fenomenleşen Kurumlar Üzerine

Gorgon Dergisi

Kurumsal Gıybetten Müşteri Deneyimine: eWOM

Hizmet Sektöründe Sosyal Medya

TOURMAG

Korku Pazarlaması

Pazarlama Türkiye

Toplumsal İkiyüzlülük

Pazarlama Türkiye

Sosyal Medya ve Kurumsal Mızıkçılık

Pazarlama Türkiye

Dijital Reklamlar ve Evrimsel Psikoloji

Pazarlama Türkiye

Aptallaşmakla Meşgulüz

Pazarlama İletişimi

Sosyal Medya ve Sansür Üzerine

Ereğli Önder Gazetesi

Anlatamadığımız Hikayeler

Rekreatif Haber

Taciz Marketing

Pazarlama İletişimi

TEKNOLOJİ

Yapay Zekâ ve İnsan Üzerine

Gorgon Dergisi

Yapay Zekâ Protokolleri Üzerine

Yapay Zekâ Farkındalığı Üzerine

İnsanlaşan Robotlar

Macline

Dijital Suçlar 101

Gorgon Dergisi

Ölü Teknolojiler

Gorgon Dergisi

QR Kod Üzerine

AR, Turizmi Nasıl Kurtaracak?

Çağrı Merkezleri: Sabrın Tükenişi

İlgi Bağımlılığı Ekseninde Sosyal Medya

Pazarlamasyon

Süründüren Bağımlılık: Selfie

Pazarlamasyon

Dijital Flört Bağımlılığı

Pazarlamasyon

DM'den Yürümek

Pazarlamasyon

Turizmin Teknolojiye Direnişi

Değişime Karşı Koymak S1 S2

Macline

Karanlıktan Gelen: Night Mode

Pazarlama Türkiye

Dijital Ayna v1.0

Pazarlama Türkiye

Gericiliğin Dijital ile Savaşı: Uber

Pazarlama Türkiye

Sanal Çöp

Pazarlama Türkiye

Teknoloji vs Status Quo

Pazarlama Türkiye

The Digital Mirror v1.0

Skal International Magazine
 

Fontlara Direnmek

Pazarlama İletişimi

GÜNDEM

Birlik Üzerine

Ereğli Önder Gazetesi

Mutlak Kudret Paradoksu

Ereğli Önder Gazetesi

Türk Siyasetinde Korku Pazarlaması

Ereğli Önder Gazetesi

Vizyon

Ereğli Önder Gazetesi

Yerli ve Milli Komplekslerimiz

Ereğli Önder Gazetesi

SİVİL TOPLUM

I. Amaç ve Toplanma

II. Sorumluluk ve Etkinlikler

III. Tüzük ve Kategoriler

IV. İşleyiş ve Kurumsallaşma

V. Vizyon ve Liderlik

VI. Yağcılık ve Yükselme

VII. Tanıtım ve Medya

VIII. Üye Kaybı ve Çöküş

Turizm Haber Merkezi

Aman Duayen / Yaman Duayen

Sivil Toplumda Gençlik Hareketleri

ŞİİRLER

Biliyorum

Fikirsiz Dergi

Aynı

Claudius

Faili Meşhur

Polisopolis

Statüko Kokuyor Sabahlar

Yığın

KİTAPLAR

Dijital Prestij:

Sosyal Medya, Teknoloji ve Marketing Üzerine

Hipokrat Kitabevi, 2018 ISBN: 978-605-9160-97-1

Status Quo Odessa Yayınları, 2022

ISBN: 978—625—8407—72—3

bottom of page